top of page

AVÍS LEGAL

 

Dades identificatives del titular de la WEB

En compliment de l’establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de Multrafic Asesores Jurídicos S.L, amb domicili el carrer Chile, 4 de Las Rozas 28290 (Madrid-Espanya), amb C.I.F nº B-83942854 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns a l’e-mail info@multrafic.com o en el telèfon 902 366 025.

Condicions d’ús

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. ofereix els serveis d’alertes de les multes que apareixen publicades dels usuaris que prèviament s’hagin registrat, subjecte a les presents Condicions d’Ús, les quals podran ser actualitzades periòdicament. L’usuari podrà consultar en qualsevol moment la seva última versió en el lloc web allotjat sota els noms de domini a Internet http:// www.multrafic.com.

 • S’entén per Usuari aquella persona que visiti el lloc www.multrafic.com i/o requereixi algun tipus de servei de www.multrafic.com a través del lloc web, o a través d’SMS.

 • Les presents Condicions d’Ús no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de continguts i serveis generals de www.multrafic.com, se sotmetin a unes condicions especials d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l’usuari.

 • Els Usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos, reglaments, o instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts i/o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions d’Ús.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. recomana a tot Usuari del servei la lectura d’aquestes Condicions d’Ús detingudament. En cas que l’Usuari no estigui d’acord amb les mateixes, Multrafic Asesores Jurídicos S.L. recomana a l’usuari d’abstenir-se d’utilitzar o adquirir els serveis i/o productes que pels mitjans indicats en les presents Condicions d’Ús s’ofereixen. Multrafic Asesores Jurídicos S.L entén que l’ús del servei implica la plena acceptació i adhesió als termes de contractació establerts en aquestes Condicions d’Ús.

 

Serveis prestats per mitjà de la web www.multrafic.com

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. presta a través de la web www.multrafic.com un cercador de les multes publicades en algun butlletí oficial així com serveis per al recurs de multes i comercialització de serveis afins per Multrafic Asesores Jurídicos S.L. que impliquen la utilització per part de l’usuari de dispositius mòbils com a terminals d’enviament i recepció de veu i/o dades, entre ells a títol enunciatiu però no limitatiu, la realització de concursos i sorteigs, contactes personals, alertes i sistemes de publicació.

 • El cost de petició d’aquests serveis a través de SMS és de €0,90 + IVA per missatge enviat als números 0000 i de €1,20 + IVA per missatge enviat al número. Poden existir concursos, promocions, enquestes, etc. que requereixin l’enviament de més d’un missatge. En aquest cas, el cost es multiplica pel nombre de missatges enviats per l’usuari. Aquests serveis són reservats única i exclusivament a clients de les operadores nacionals que operen a Espanya i no inclou mòbils en itinerància.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L no garanteix realitzar les esmentades cerques al 100% dels butlletins i per tant que el cercador doni com resultat la inexistència de multes publicades no vol dir que no existeixin.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades al Web de www.multrafic.com.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari realitzi del Portal o dels Serveis i continguts que en ell s’ofereixen.

 

Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció de les dades o informacions facilitades.

 • L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés als citats continguts així com de la seva reproducció o difusió.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d’un altre Usuari de www.multrafic.com o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

 • Aquesta garantia limitada i la limitació de responsabilitat  ambdues esmentades en els paràgrafs anteriors, no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que li assisteixin segons el lloc de la seva residència.

 

Propietat Intel lectual i Industrial

 • L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del web www.multrafic.com estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a Multrafic Asesores Jurídicos S.L En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d’Ús, sent l’únic responsable del seu incompliment enfront Tercers.

 • L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del web www.multrafic.com, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Multrafic Asesores Jurídicos S.L. obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

 • El títol i els drets de propietat sobre el web www.multrafic.com seran en tot cas titularitat de Multrafic Asesores Jurídicos S.L de tal manera que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel drets d’autors, o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Multrafic Asesores Jurídicos S.L que apareguin al web www.multrafic.com

 • Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole. Excepte acord particular entre les parts, l’Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del web www.multrafic.com.

 • L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del web www.multrafic.com per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuaris del servei cap a altres serveis competidors. Així mateix, l’Usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei.

 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web www.multrafic.com que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Multrafic Asesores Jurídicos S.L. o de tercers, o que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Multrafic Asesores Jurídicos S.L enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presentin en contra d’ella com a conseqüència d’aquest ús.

 •  L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús del web www.multrafic.com qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Multrafic Asesores Jurídicos S.L. als seus proveïdors o a tercers, així com d’introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls Active X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

 

Responsabilitat de Multrafic Asesores Jurídicos S.L pel funcionament del servei www.multrafic.com

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L no serà responsable de cap dany que es generi a l’usuari en cas d’impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions Generals d’Ús deguda a supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a la companyia.

 • Tampoc Multrafic Asesores Jurídicos S.L. serà responsable de l’inadequat funcionament del web www.multrafic.com si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadores de telefonia, a una defectuosa configuració dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes indispensables per poder fer ús del servei.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L adoptarà les mesures oportunes per assegurar una resposta ràpida de les consultes, però Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no pot responsabilitzar-se pels retards que siguin deguts als serveis de telecomunicacions o al subministrador de les informacions, ni garantir el lliurament de les respostes en termini concret.

 

En relació a l’enviament i recepció dels Serveis

 • La sol·licitud d’un Servei ha de realitzar-se conforme a les instruccions que Multrafic Asesores Jurídicos S.L.  comuniqui als usuaris per aquest efecte, i en particular, hauran d’incloure els textos exactes que Multrafic Asesores Jurídicos S.L. estableixi a cada moment per cada servei. A més, el terminal de l’usuari haurà de ser compatible i disposar de la tecnologia que es requereixi per a cada servei. Multrafic Asesores Jurídicos S.L.  no es responsabilitza de les sol·licituds o enviaments que no siguin acceptats per la plataforma informàtica que les rep sempre que es degui a qualsevol causa aliena a Multrafic Asesores Jurídicos S.L. (per exemple, fallades de connectivitat o caigudes de xarxa, errors en la redacció dels missatges, etc).

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no respon davant els retards que pugui sofrir-se en l’enviament dels Serveis als usuaris, ni de la qualitat dels mateixos, ja que això depèn de factors totalment aliens a l’empresa, tals com el tràfic de xarxa, el funcionament de les operadores, etc. No obstant això, Multrafic Asesores Jurídicos S.L. realitzarà tot esforç raonablement possible perquè els missatges arribin a l’usuari en les millors condicions possibles.

 • Per a la recepció de la informació sol·licitada l’usuari ha de seguir les normes de sintaxis exposades, disposar d’un terminal telefònic amb capacitat per enviar i rebre missatges curts i haver contractat el número de telèfon mòbil a Espanya.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. es reserva el dret d’incloure en els missatges que enviï una breu informació publicitària. Igualment, per la utilització dels Serveis, l’usuari accepta que Multrafic Asesores Jurídicos S.L. li enviï missatges publicitaris o de autopromoció. Si l’usuari no desitja rebre aquests missatges pot comunicar-ho per correu electrònic enviant un missatge amb el títol BAJA i el número de telèfon complet a info@multrafic.com.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Tots els dades proporcionats en la sol·licitud de Multafic Asesores Jurídics, S.L., i durant la vigència del Contracte, així com
els que es deriven del seu ús, seran mantinguts sota el control de Multrafic Asesores Jurídics, S.L. Con CIF B83942854 a la Calle Xile 4
oficina 10, 28290 Las Rozas, Madrid, Espanya, del que Multrafic Asesores Jurídics, S.L. serà responsable. El Client pot exercir en tot
moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició a través del telèfon 902 366 025 o comunicació
dirigida a Multrafic Asesores Jurídics, S.L., Dpto. de Dades Personals, en l’adreça indicada. El dret de cancel·lació estarà
condicionat per les obligacions legals de Multrafic Asesores Jurídics, S.L. de mantenir dicha informació. Multifafic Asesores Jurídics,
S.L. podrà transferir les dades a altres països fora de la Unió Europea per a la seva tractament. Multrafic Asesores Jurídics, S.L. se
responsabilizará que els dades transferits estiguin protegits durant aquesta transferència, d’acord amb el disposat en el mateix
Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 vigent. Le informem que les seves dades personals, en aplicació del Reglament
General de Protecció d’àmbit europeu 679/2016, seran utilitzats per a les següents finalitats, per això s’ha de marcar la casella de la seva
esquerra, que indicarà que consenti expressament l’ús de les dades per a aquesta finalitat:
Tractar les dades personals per examinar i verificar els dades de la sol·licitud, gestionar l’oferta i polítiques d’assegurances.
Analitzar el negoci de Multrafic Asesores Jurídics, S.L., mantenir-se en contacte amb els Clients i fer-li arribar ofertes o informació de
productes i serveis de tipus financer, d’assegurances, telecomunicacions, energia, informàtica, formació, informació, turístics i de viatges,
art, oci i cultura, immobles, automoció, alimentació, consum, o altres àrees que puguin ser de l’interès del Client.
De la mateixa manera, el sol·licitant i / o el Client consent que Multrafic Asesores Jurídics, S.L. SL podrà cedir confidencialment les seves dades a
qualsevol entitat que colabore amb Multrafic Asesores Jurídics, S.L. així com a tercers empreses, incloent, si procedeix, l’organització
que esponsoritza el servei, per a que: 1) Multrafic Asesores Jurídics, S.L. poder fer comprovacions amb aquesta entitat esponsoritzadora;
2) aquestes entitats poden tractar les dades per als propòsits determinats en aquesta clàusula; 3) dicha entitats podran prestar serveis
al consumidor; 4) Dites entitats poden calcular els premis en el seu cas oferts. Si el sol·licitant i / o el Client exerceix el dret de
oposició a rebre informació de Multrafic Asesores Jurídics, S.L. sobre productes o serveis, podran fer-lo efectiu mitjançant
comunicació a Multrafic Asesores Jurídics, S.L., Dpto. de Dades Personals en l’adreça indicada en aquesta clàusula. En aquest cas, a)
Multrafic Asesores Jurídics, S.L. es reserva el dret de mantenir la informació essencial identificativa si el sol·licitant o Client no ho ha estat
opuesto expressament a això, i b) Multrafic Asesores Jurídics, S.L. no garanteix que deixi de rebre altres ofertes en promocions a les
que s’utilitzen legítimament altres fonts en les que consten les seves dades.
Les finalitats acceptades, permeten que sota l’interès legítim del tractament, es pugui utilitzar aquestes dades i cessió de dades a
tercers amb els quals el Responsable treballa, tenint en compte els supòsits legalment exigits. La vigència de l’ús de dades per a les
finalitats acceptades, es mantendrà durant la durada de la relació, en el moment d’extinció de la mateixa, procederán a ser bloquejats,
conservant només el preceptiu legalment en cas de no haver prescrit el període de conservació. Podrà exercir els seus drets de
accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat en l’adreça a Xile 4 oficina 10, 28290 Las Rozas, Madrid, Espanya.
Poder revocar l’consentiment prestat en aquest document en qualsevol moment. Si així ho desitja pot recórrer a l’Autoritat de
Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) per exercir els seus drets.

 

 

 

 

Resolució de controvèrsies

 • Sense perjudici de l’existència de normes imperatives de l’Estat de la seva residència, les presents Condicions Generals d’Ús estan subjectes i es regeixen per les lleis d’Espanya.

 • Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels Serveis o la interpretació i l’aplicació de les Condicions Generals d’Ús, Multrafic Asesores Jurídicos S.L. i l’Usuari, amb renúncia expressa la seva jurisdicció pròpia, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Madrid, excepte en els casos que la llei estableixi imperativament el contrari.

 

Exclusió de responsabilitat

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. té la facultat de modificar, suspendre i/o acabar a qualsevol moment i per qualsevol motiu tècnic o legal la distribució de Continguts i les modalitats de funcionament i operatives dels serveis oferts sense necessitat de preavís.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no obstant això els seus continus esforços tendeixen a millorar la qualitat del producte ofert, però no pot garantir ni la precisió ni l’actualitat del Contingut distribuït a través de la web www.multrafic.com

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no es responsabilitza pel fet que l’usuari que sol·liciti els Serveis no sigui el titular legítim del dispositiu mòbil des del qual s’ha sol·licitat el Servei, o que l’usuari que realitzi la sol·licitud no tingui l’autorització del titular per a això.

 

Límits d’utilització

 • Està prohibit modificar, publicar, retransmetre, vendre, copiar, crear extractes, distribuir o mostrar per qualsevol mitjà parteix alguna del Contingut present en www.multrafic.com excepte per exclusiu ús personal. L’Usuari es compromet, a més, a no utilitzar el Contingut de la web www.multrafic.com per desenvolupar qualsevol tipus d’activitat, a títol onerós o gratuït, que pugui suposar competència per Multrafic Asesores Jurídicos S.L.

 

Limitació de responsabilitat

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no pot ser considerada responsable per fets, actes o danys, directes o indirectes, que puguin derivar-se per a l’Usuari o per a tercers com a conseqüència de l’ús del Contingut del web www.multrafic.com.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus informàtics o d’altres elements lesius en els continguts i/o als programes de programari disponibles al web, donada la impossibilitat de controlar amb caràcter previ tots els Continguts i/o programes de programari disponibles al web www.multrafic.com i garantir la seva integritat.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no és responsable del contingut de possibles llocs externs al web www.multrafic.com i accessibles a través de links o hypertext, inclosos els llocs als quals s’accedeix a través dels bàners publicitaris.

 • Multrafic Asesores Jurídicos S.L. no pot ser, en cap cas, considerat responsable pels possibles danys o pèrdues de qualsevol naturalesa que l’Usuari consideri que ha sofert com a conseqüència del mal funcionament de qualsevol servei ofert al web www.multrafic.com o per la no recepció d’informació i/o per la seva inexactitud o per ser aquesta incompleta. L’Usuari se serveix dels Continguts i dels Serveis distribuïts i proposats a través del Network sota la seva pròpia responsabilitat i al s

bottom of page